” Att växa genom samtal… ”

Varmt välkommen till Utvecklingslyftet!


Catarina Larsson

Samtalsterapeut
Konsult inom socialtjänstens verksamhetsområde